Hội thi bé với làn điệu dân ca

Đăng lúc: 00:00:00 20/05/2023 (GMT+7)

 

UBND HUYỆN CẨM THỦY

TRƯỜNG MN CẨM LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm học : 2021-2022

 

Họ và tên :  Nguyễn Thị Thường      

Chức danh nghề nghiệp:  Giáo viên mầm non hạng IV

Đơn vị công tác: Trường mầm non Cẩm Liên

 

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

          1. Chính trị tư tưởng:

Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

Chấp hành tốt, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

 Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học tập Chính trị, Nghị quyết của cấp trên, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

2. Đạo đức, lối sống:

Bản Thân luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, trong sáng của người cán bộ, luôn có ý thức đấu tranh, chống các biểu hiện tiêu cưc.

          Bản thân sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên có tinh thần phấn đấu liên tục, với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo: Thực hành tiết kiệm, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, có lối sống chan hòa

với cộng đồng, sống lành mạnh, trong sáng giản dị hòa nhã với đồng nghiệp.

          3. Tác phong, lề lối làm việc:

 Phong cách làm việc luôn nhanh nhẹn, khẩn trương, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi pháp luật và các quy định nghề nghiệp, kiên quyết đấu tranh các hành vi sai pháp luật.

 Thực hiện tốt quy chế, nội quy của tổ chức Đảng cũng như của cơ quan đơn vị, có tinh thần gương mẫu chấp hành và lãnh đạo thực hiện tốt quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; có ý thức lắng nghe, tiếp thu và tự sửa chữa khuyết điểm sau tự phê bình và phê bình,

          4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

Thực hiện tốt nội quy của nhà trường, thường xuyên động viên, nhắc nhở, quán triệt cán bộ giáo viên chấp hành tốt quy chế, kỷ luật chuyên môn.

      Thực hiện tốt quy chế dân chủ của cơ quan, có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong  công tác quản lý. Không đi muộn về sớm, không vi phạm kỷ luật chuyên môn.

      Thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế của ngành, nhà trường, chấp hành sự phân công điều động của tổ chức.

          5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

  Xây dựng thực đơn tháng, tuần, xây dựng cơ cấu năng lượng cả năm; . Phụ trách phần mềm cơ sở dữ liệu, phần mềm dinh dưỡng đạt kết quả tốt.

Kiểm tra khâu vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ đạo các nhóm lớp vệ sinh môi trường

lớp học, kết quả trong năm không sảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 4,5 %

          Có 3 giáo viên gỏi cấp Huyện, 1 giáo viên gỏi cấp Tỉnh  ( Bảo lưu)

Có giáo viên đạt sáng kiến  loại C Tỉnh ( Bảo lưu)

Có 05 sáng kiến đạt loại C Cấp huyện

Làm các loại báo cáo liên quan đến chyên môn.

   6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

     Trong công tác, tôi luôn tận tình phục vụ nhân dân. Luôn có thái độ  lễ phép cởi mở khi giao tiếp, làm việc, kịp thời giải quyết những vướng mắc của phụ huynh học sinh  trong điều kiện và quyền hạn cho phép.

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

Làm tốt công tác chỉ đạo việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ kết quả trong  năm không để xẩy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 4,5 %

          Có 3 giáo viên gỏi cấp Huyện, 1 giáo viên gỏi cấp Tỉnh ( bảo lưu)

Có 2 giáo viên đạt sáng kiến loại C cấp Tỉnh ( Bảo lưu)

          Có 05 sáng kiến đạt loại C cấp huyện

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

Có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác giáo dục. Bản thân không ngừng học hỏi kinh nghiệm, cùng với đồng chí Hiệu trưởng không ngừng đổi mới công tác quản lí, tổ chức lao động phù hợp với thực tiễn của nhà trường để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra đối với từng năm học.    

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

Thực hiện  tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, nhà trường, công đoàn và các đoàn thể. Có khả năng tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức trong nhà trường.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

          1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

- Ưu điểm:

Nghiêm túc vận dụng những kiến thức về chính trị, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, kiến thức khoa học về nghiệp vụ quản lý, chuyên môn, năng lưc sư phạm, biết tìm tòi để có những biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường phát triển đi lên một cách toàn diện.

-  Nhược điểm:

          Trong công tác quản lý chỉ đạo việc chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ có lúc còn cứng nhắc, chưa cương quyết, chưa linh hoạt nên hiệu quả chưa cao nhất là công tác chỉ đạo trẻ ăn bán trú tỷ lệ trẻ ăn trong ngày chưa đạt .

          2. Tự xếp loại chất lượng: “ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

 

 

       Cẩm Liên, ngày 16 tháng 5 năm 2022
                         NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

 

 

               Nguyễn Thị Thường

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

 

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

 

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

1.     Nhận xét ưu, khuyết điểm:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

          2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................

 

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ

 

 

 

 

 

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 23053